Aktualności

2022.06.14 – W imieniu spółki BETONOX Construction Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie informujemy, że w dniu 14 czerwca 2022 r. nastąpiło przekształcenie spółki komandytowej pod nazwą BETONOX Construction Sopot Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa z siedzibą w Sopocie w Spółkę Akcyjną.

Informujemy, że wskutek przekształcenia zmianie ulega forma prawna firmy bez zmiany dotychczasowego numeru NIP i Regon oraz numerów rachunków bankowych. Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS 0000977113).

Zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześniej umów. BETONOX Construction Spółka Akcyjna przejęła wszelkie prawa i obowiązki spółki BETONOX Construction Sopot Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa.

Kontrakty zakończone:

2013.12.06 – Podpisanie bezustrkowego protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Targów Kielce jako Międzynarodowego Ośrodka Wystawienniczo – Kongresowego” w zakresie obejmującym “Wykonanie projektu wykonawczego oraz budowę Parkingu Wielopoziomowego z funkcją magazynową wraz z zagospodarowaniem, budowę Bramy Zachodniej i zielonych terenów wystawienniczych wokół hal A – B”. Parking Wielopoziomowy jest budynkiem pięciokondygnacyjnym wykonanym w kostrukcji żelbetowej prefabrykowanej, natomiast Brama Zachodnia jest terminalem wejściowym wykonanym w kontrukcji stalowej z fasadą panelowo-szklaną.

2012.10.15 – Zakończenie prac remontowych peronu nr 2 o długości 296,10 m na stacji Pobiedziska w km 21,795 linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa wykonywanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. BETONOX Construction wykonała rozbiórkę obu krawędzi peronu, wzmocnienie zbrojenia, odtworzenie obu krawędzi wraz z izolacją oraz malowaniem, a także ułożyła nową nawierzchnię peronu z betonowych płyt chodnikowych.

2012.10.01 – Podpisanie protokołu odbioru końcowego robót żelbetowych wykonanych przez BETONOX Construction na zlecenie ERBUD S.A. na budowie Centrum Handlowego Auchan Bronowice w Krakowie.

2012.09.28 – BETONOX Construction zakończył remont rampy wysokiej dwukrawędziowej na stacji Werchrata w km 72,937 linii kolejowej nr 101 Munia – Hrebenne wykonywanej na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zadanie inwestycyjne polegało na rozbiórce nawierzchni oraz ścianek krawędzi rampy, wykonaniu nowych ścianek i przywróceniu nawierzchni rampy wraz z podbudową i wykonaniem jej drenażu.

2012.08.31 – Zakończenie prac remontowych nastawni dysponujących Jasło Niegłowice oraz Jasło Towarowe wykonywanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W ramach inwestycji wykonano kompleksowe roboty modernizacyjne budynków nastawni polegające na renowacji pomieszczeń nastawni jak i remoncie dachów oraz elewacji.

2012.07.02 – BETONOX Construction zakończył prace żelbetowe przy realizacji Inwestycji  Galerii Handlowo-Usługowo-Rozrywkowej „Trzy Korony” w Nowym Sączu.  Prace polegały na kompleksowym wykonaniu płyty fundamentowej wraz z izolacją przeciwwodną w technologii GRACE oraz monolitycznej części konstrukcji żelbetowej Galerii.

2012.02.10 – Zakończenie I Etapu prac przy realizacji inwestycji „Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinkach kolejowych 106 Rzeszów – Jasło w ramach RPOWP na lata 2007-2012”. W ramach inwestycji wykonano kompleksowe roboty przy modernizacji i remoncie budynków nastawni na stacji kolejowej w miejscowości Czudec oraz roboty budowlane i sanitarne na peronach w Czudcu, Boguchwale, Rzeszów Staroniwa, Rzeszów Osiedle i Rzeszów Zwięczyca polegające na rozebraniu starych peronów i ustawieniu ścianek peronowych oraz ułożeniu płyt peronowych i nawierzchni z kostki brukowej na peronach i dojściach, wraz z wykonaniem odwodnień liniowych oraz małą architekturą.

2012.01.20 – BETONOX Construction zakończył udział w realizacji robót na inwestycji LG Electronics w Biskupicach Górnych koło Wrocławia.

2011.12.30 – Zakończenie prac przy przebudowie i modernizacji peronów na linii 203 na odcinku Tczew – Kostrzyn na stacji PKP Gorzów Wielkopolski. BETONOX Construction wykonał kompleksowe roboty modernizacyjne dwukrawędziowego peronu nr 1  usytuowanego na obiekcie inżynieryjnym – estakadzie w Gorzowie Wielkopolskim. Prace polegały na rozbiórce starego peronu, wykonaniu nowego peronu poprzez ustawienie nowych ścianek peronowych oraz ułożenie płyt krawędziowych wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej oraz odwodnieniem liniowym i małą architekturą, a także na naprawie i nadbudowie obiektu inżynieryjnego – estakady wraz z wykonaniem niezbędnych izolacji. Dodatkowo została zamontowana winda dla niepełnosprawnych w nowowykonanym szybie windowym.

2011.11.30 – Zakończenie prac przy przebudowie i modernizacji peronów na linii 203 na odcinku Tczew – Kostrzyn na stacji PKP Kostrzyn nad Odrą.  BETONOX Construction wykonał kompleksowe roboty modernizacyjne jednokrawędziowego peronu nr 1 i dwukrawędziowego peronu nr 2 usytuowanych na obiekcie inżynieryjnym – wiadukcie kolejowym  w Kostrzyniu nad Odrą wraz z niezbędnymi naprawami i nadbudowami wiaduktu.

2011.04.30 – Zakończenie prac przy realizacji inwestycji „Przebudowa i rozbudowa Centrum Handlowo- Rozrywkowego SILESIA CITY CENTER” w Katowicach. BETONOX Construction wykonał kompleksowe roboty żelbetowe części konstrukcji monolityczej obiektu.