Dane rejestrowe

BETONOX Construction S.A.
(dawniej BETONOX Construction Sopot Spółka Akcyjna Sp.k.)

ul. Reja 13/15, 81-874 Sopot,

Sekretariat:
tel. +48 58 743 17 18, +48 58 743 17 19,
fax  +48 58 743 17 17,
e-mail: office@betcon.pl

KRS 0000977113 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku

REGON 221060442
NIP 584-270-04-04
BNP Paribas Bank Polska S.A. 49 1600 1303 0004 1001 4643 3001